בטיחות בעבודה, סבירוני - תחומי עיסוק

בטיחות סבירוני עוסקת במגוון נושאים בתחום הבטיחות בעבודה:

 • בדיקות בטיחות של מכונות הרמה, אביזרי הרמה וקולטי אויר.
  פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל – 1970 מחייבת לבצע אחת לתקופה בדיקה של מכונות ההרמה, אביזרי ההרמה, קולטי אויר על ידי בודק מוסמך.
  בטיחות סבירוני מבצעת את הבדיקות הנדרשות על פי פקודת הבטיחות בעבודה על ידי בודקים בעלי ניסיון רב אשר הינם מוסמכים המאושרים על ידי משרד העבודה.
 • חוות דעת וייעוץ בנושאי בטיחות וגיהות
  חברתנו נותנת חוות דעת וייעוץ בתחום הבטיחות בעבודה למפעלים, מוסדות וגופים בכל רחבי הארץ על ידי מומחי בטיחות מהשורה הראשונה.
 • הדרכות, קורסים וימי עיון בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה
 • בטיחות סבירוני הינה מוסד הדרכה והסמכה מוכר על ידי מפקח עבודה ראשי,  אשר מעבירה מגוון רחב של קורסים וימי עיון בנושאים שונים בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה הקורסים וימי העיון מאושרים על ידי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה.
בטיחות סבירוני, בדיקות ייעוץ והדרכה 09-7427404
 • הרצאות וסדנאות בנושא אחריות משפטית- לדרג הניהולי ולעוסקים בבטיחות: בטיחות סבירוני מבצעת סדנאות והרצאות בנושא אחריות משפטית של הדרג הניהולי בתחום הבטיחות בעבודה. ההרצאות מועברות על ידי עו"ד ענת סבירוני-נבו, מומחית בתחום דיני הבטיחות בעבודה ובוגרת קורס ממוני בטיחות בעבודה, העוסקת במתן חוות דעת וייעוץ למפעלים וארגונים בהקשר לבטיחות בעבודה , ניהול סיכונים ואחריות משפטית של נושאי משרה לבטיחות בעבודה.
 • קורס נאמני בטיחות (בסיסי) הקורס מיועד להכשיר נאמני בטיחות וחברי ועדות בטיחות. משך הקורס 3 ימים ( 24 שעות לימוד). בטיחות סבירוני מאושרת על ידי מפקח עבודה ראשי להעברת קורס זה בהתאם לנוהל העדכני של משרד העבודה.
 • קורס הסמכת עגורנאים ואתתים-בטיחות סבירוני הינה רשות הסמכה מאושרת מטעם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה להסמיך עגורנאים לעגורנים מסוג ג' ו ד' ואתתים. הקורס מיועד לקבלת הסמכה להפעלת עגורן שער, עגורן גשר עילי ועגורן להעמסה עצמית ואתתים על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות  והאתתים.1992)
 • קורס להסמכת עגורנאי גשר עילי ועגורן שער
 • קורס להסמכת עגורנאים להעמסה עצמית
 • קורס להסמכת אתתים מוסמכים
 • ימי רענון שנתיים לעגורנאים ואתתים
 • הדרכות של מפעילי מכונות הרמה אחרות
 • ימי עיון לממוני בטיחות