תוכנית קורסים וימי עיון עדכנית

נושא :

קורס הסמכת עגורנאים לעגורן גשר עילי

תוכן:

קורס הסמכת עגורנאים לעגורן גשר עילי ושער לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) 1992, מאושר על ידי משרד העבודה. לעומדים בתנאי הקורס תוענק תעודת הסמכה כעגורנאי לעגורן גשר עילי. עיקר נושאי הקורס: חוקים ותקנות, מושגי יסוד, חוזק חומרים, היבטי בטיחות בעבודה עם עגורן, הכרת העגורן, אביזרי הרמה, מבחן עיוני ומעשי.

זמנים:

יום חמישי 25.6.2020 ויום שלישי 30.6.2020

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות:

720 ש"ח +מע"מ

נושא :

קורס נאמני בטיחות

תוכן:

הקורס מאושר על ידי מפקח עבודה ראשי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה, הקורס מיועד להכשיר נאמני בטיחות , חברי ועדת בטיחות, מנהלים ועובדים בכירים, הקורס ברמה גבוהה ומותאם לנוהל החדש של משרד העבודה, מסיימי הקורס יקבלו תעודת מאמן בטיחות מוכרת על ידי משרד העבודה. בין נושאי הקורס: פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים, עקרונות תוכנית ניהול הבטיחות, ניהול סיכונים, סיכוני אש, ציוד מגן אישי, עקרונות הגנת מכונות, כלים טעוני בדיקה, סיכוני חשמל, חומרים מסוכנים ועוד

זמנים:

ימי חמישי 9.7.2020, 16.7.2020, 23.7.2020

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות:

850 ש"ח + מע"מ

נושא :

יום רענון לנאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות

תוכן:

יום רענון לנאמני בטיחות ולחברי ועדת בטיחות מטרתו לרענן את הידע ולעדכן על חידושים את חברי ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות. בין נושאי יום העיון: רענון יסודות ומושגים בבטיחות, תפקידים וסמכויות של ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות, מערך הבטיחות בארגון, תקנות תוכנית ניהול הבטיחות החדשות, זיהוי, הערכה וניהול סיכונים ומפגעים, סקר סיכונים ומפגעים, תחקיר תאונות עבודה, אחריות משפטית לבטיחות בעבודה.

זמנים:

16/7/2020

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות:

  340 ש"ח + מע"מ

נושא :

קורס הסמכת עגורנאים לעגורן להעמסה עצמית על משאית

תוכן:

קורס הסמכת עגורנאים לעגורן להעמסה עצמית על משאית לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) 1992, מאושר על ידי משרד העבודה. לעומדים בתנאי הקורס תוענק תעודת הסמכה כעגורנאי לעגורן להעמסה עצמית. עיקר נושאי הקורס: חוקים ותקנות, מושגי יסוד, חוזק חומרים, היבטי בטיחות בעבודה עם עגורן, הכרת העגורן, אביזרי הרמה, מבחן עיוני ומעשי.

מועדים:

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות:

נושא :

יום עיון : אחריות מנהלים לבטיחות בעבודה- ההיבט המשפטי

תוכן:

יום העיון מיועד למנהלים, מטרתו שיפור הבטיחות בארגון והגברת מודעות המנהלים לאחריותם המשפטית לבטיחות בעבודה. בין נושאי ההרצאה: אחריות מנהלים בחקיקה, חלוקת האחריות המשפטית בין נושאי משרה בארגון, סוגי תביעות, עבודת הארגון מול קבלני חוץ – היבטי בטיחות ומשפט, אחריות משפטית בעבודה בגובה ובעבודות בניה, משמעויות משפטיות של תקנות תוכנית ניהול הבטיחות , דיון ושאלות , פסיקה וחקיקה עדכניים.

מועדים:

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות: