נושא :

קורס הסמכת עגורנאים לעגורן להעמסה עצמית

תוכן:

קורס הסמכת עגורנאים לעגורן להעמסה עצמית על משאית לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) 1992, מאושר על ידי משרד העבודה. לעומדים בתנאי הקורס תוענק תעודת הסמכה כעגורנאי לעגורן להעמסה עצמית. עיקר נושאי הקורס: חוקים ותקנות, מושגי יסוד, חוזק חומרים, היבטי בטיחות בעבודה עם עגורן, הכרת העגורן, אביזרי הרמה, מבחן עיוני ומעשי.

מועדים:

26.10.2017, 1.11.2017, 3.11.2017

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות:

900 ש"ח + מע"מ