בטיחות בעבודה , סבירוני - קורסים והדרכות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999 מחייבות את המחזיק במקום העבודה למסור לעובד מידע עדכני על הסיכונים במקום העבודה, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום. 
התקנות מחייבות את המחזיק במקום העבודה להדריך את העובד לפני תחילת עבודתו ולחזור ולבצע הדרכה לפחות אחת לשנה על ידי בעל מקצוע מתאים.

בטיחות סבירוני הינה מוסד לבדיקות ייעוץ והדרכה מוכר על ידי מפקח עבודה ראשי, המעבירה הדרכות, קורסים וימי עיון במגוון נושאים על ידי מרצים מומחים, בתחומי שונים, בכל רחבי הארץ.

ההדרכות מותאמות לקהל היעד ומלוות בחומר עזר, שקפים, מצגות ועזרי הוראה.


להלן מבחר מהקורסים וההדרכות המבוצעות על ידי בטיחות סבירוני :

בטיחות סבירוני, בדיקות ייעוץ והדרכה 09-7427404
בטיחות סבירוני מבצעת סדנאות והרצאות בנושא אחריות משפטית של הדרג הניהולי בתחום הבטיחות בעבודה ואחריות משפטית בבטיחות בעבודה עם קבלני חוץ , עבודה בגובה ועבודות בניה. ההרצאות מועברות על ידי עו"ד ענת סבירוני-נבו, מומחית בתחום דיני הבטיחות בעבודה ובוגרת קורס ממוני בטיחות בעבודה, העוסקת במתן חוות דעת וייעוץ למפעלים וארגונים בהקשר לבטיחות בעבודה , ניהול סיכונים ואחריות משפטית של נושאי משרה לבטיחות בעבודה. הרצאות אלו מתקיימות כימי עיון או בארגונים ומפעלים ברחבי הארץ על פי הזמנה ובתיאום מראש. מטרת ההרצאות הינה לתת לדרגי הניהול ולנושאי המשרה השונים את המידע לגבי תחומי אחריותם המשפטית לבטיחות ולגהות בעבודה ולצייד אותם בדרכי התנהלות בטוחות משפטית ומעשית לעבודה נכונה ובטוחה. במהלך ההרצאה נחשפים המנהלים לידע והמידע הנדרשים להבנת היקף אחריותם המשפטית לבטיחות בעבודה בארגון ולעובדיהם, הן בתחום החקיקה והן בתחום הפסיקה של בתי המשפט, עד לפסיקה העדכנית ביותר. ההרצאה נותנת בידי המנהלים כלים יישומיים ומענה לשאלות המטרידות אותם בהקשר להתמודדות עם בעיות בטיחות בארגון וכיצד להתמודד עמם בצורה הטובה ביותר מבחינת הבטיחות ומבחינת האחריות המשפטית. מטרת ההרצאה להגביר את מודעות המנהלים להיבטים המשפטיים בתחום האזרחי ובתחום הפלילי של פעולותיהם בשל תאונות עבודה המתרחשות במפעליהם או בתחומי אחריותם ועל ידי כך להביא ליתר מעורבות של המנהלים לפיתוח ולאכיפה של נהלי בטיחות במפעלם. במהלך ההרצאה נחשפים המנהלים לשאלות בנוגע לאחריותם המשפטית בתחום הבטיחות, ומקבלים כלים יישומיים להתמודד עם שאלות אלו.

קורס נאמני בטיחות (בסיסי)  הקורס מיועד להכשיר נאמני בטיחות וחברי ועדות בטיחות. משך הקורס 3 ימים ( 24 שעות לימוד). בטיחות סבירוני מאושרת על ידי מפקח עבודה ראשי להעברת קורס זה בהתאם לנוהל העדכני של משרד העבודה.

  • הקורס מיועד להכשיר נאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות נציגי עובדים ונציגי הנהלה, מנהלים ועובדים בכירים.
  • הקורס מאושר ע"י מפקח עבודה ראשי בהתאם לנוהל החדש ולתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) 1999.

 

  • הקורס מועבר על ידי 3 מרצים שונים מומחים בתחומם וברמה גבוהה!

מסיימי הקורס יקבלו תעודת נאמן בטיחות מוכרת על ידי משרד העבודה.

עיקר נושאי הקורס:

פקודת הבטיחות, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו, גורמי תאונות והגורם האנושי, מסירת מידע והדרכת עובדים,

עקרונות תוכנית ניהול הבטיחות, ניהול סיכוני בטיחות במקום העבודה, גהות תעסוקתית וארגונומיה, תנאים סביבתיים תעסוקתיים

סיכוני אש, ציוד מגן אישי, סיכונים בעבודת ריתוך, עקרונות הגנת מכונות, כלים טעוני בדיקה, סיכוני חשמל וכלים מטלטלים, חומרים מסוכנים, גיליונות בטיחות ועוד.

הקורס מתקיים על פי דרישות משרד התמ"ת, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. לעומדים בתנאי קורס, תוענק "תעודת הסמכה כעגורנאי מוסמך לעגורן גשר עילי".

עיקר נושאי הקורס:  חוקים ותקנות, מושגי יסוד במכניקה ופיזיקה, חוזק חומרים, היבטי בטיחות בעבודה עם עגורן, הכרת העגורן, אביזרי הרמה, מבחן עיוני ומעשי.

תנאי הסמכה לעגורנאים: גיל מינימלי 18 שנה, ניסיון מעשי של שבועיים בעבודה – בחתימת עגורנאי  נושא תעודה, בעל וותק של שנה אחת לפחות.  אישור רפואי מרופא תעסוקתי – על התאמת העובד לעבודה עם עגורן גשר עילי ושער,  צילום ברור של תעודת זהות.

הקורס מתקיים על פי דרישות משרד התמ"ת, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. לעומדים בתנאי קורס, תוענק "תעודת הסמכה כעגורנאי מוסמך לעגורן להעמסה עצמית".

עיקר נושאי הקורס:  חוקים ותקנות, מושגי יסוד במכניקה ופיזיקה, חוזק חומרים, היבטי בטיחות בעבודה עם עגורן, הכרת העגורן, אביזרי הרמה, מבחן עיוני ומעשי.

תנאי הסמכה לעגורנאים: גיל מינימלי 18 שנה, ניסיון מעשי של שבועיים בעבודה – בחתימת עגורנאי  נושא תעודה, בעל וותק של שנה אחת לפחות. אישור רפואי מרופא תעסוקתי – על התאמת העובד לעבודה עם עגורן להעמסה עצמית. צילום ברור של תעודת זהות.

הקורס מתקיים על פי דרישות משרד התמ"ת, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. לעומדים בתנאי קורס, תוענק "תעודת הסמכה כאתת מוסמך".

עיקר נושאי הקורס:  חוקים ותקנות, איתות, מושגי יסוד במכניקה ופיזיקה, חוזק חומרים, היבטי בטיחות בעבודה עם עגורן, הכרת העגורן, אביזרי הרמה, מבחן עיוני ומעשי.

תנאי הסמכה לאתתים: גיל מינימלי 18 שנה, ניסיון מעשי של שבועיים בעבודה – בחתימת אתת מוסמך נושא תעודה, בעל וותק של 3 חודשים לפחות לפחות. אישור רפואי  מרופא תעסוקתי – על התאמת העובד לעבודה כאתת. צילום ברור של תעודת זהות.

על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) 1992 מקיימת בטיחות סבירוני במפעלים ומקומות עבודה יום רענון שנתי עבור עגורנאים מהסוגים ג' וד' , עגורן להעמסה עצמית ועגורן גשר עילי ושער וכן עבור אתתים. יום העיון עוסק בנושאים כגון : כבלי הרמה ומענבים

שרשרות הרמה, אביזרי הרמה תקניים (כבלים, רצועות וכו'), חוקים ותקנות במכונות ואביזרי הרמה, כללים לעבודה נכונה עם מכונות הרמה ואביזרים וכולל מבחן מסכם

ההדרכה של מפעילי מכונות הרמה אחרות בהתאם לתקנה 18 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) 1992.

עיקר הנושאים המועברים: עגלות הרמה, אביזרי הרמה תקניים (כבלים, רצועות וכו'), חוקים ותקנות במכונות ואביזרי הרמה, כללים לעבודה נכונה עם מכונות הרמה ואביזרים , עבודה מעשית. בסיום ההדרכה מתקיימים מבחן עיוני ומבחן מעשי.

בטיחות סבירוני מעבירה מגוון הדרכות בנושאי בטיחות וגיהות בעבודה מותאמות לדרישות וצרכי המזמין על ידי מבחר מרצים מקצועיים ובעלי ניסיון.
ההדרכות מתקיימות במפעל או בארגון המזמין או בהדרכות מרוכזות.