מתעניין?

נושא :

יום רענון לנאמני בטיחות וחברי ועדת בטיחות

תוכן:

יום רענון לנאמני בטיחות ולחברי ועדת בטיחות מטרתו לרענן את הידע ולעדכן על חידושים את חברי ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות. בין נושאי יום העיון: רענון יסודות ומושגים בבטיחות, תפקידים וסמכויות של ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות, מערך הבטיחות בארגון, תקנות תוכנית ניהול הבטיחות החדשות, זיהוי, הערכה וניהול סיכונים ומפגעים, סקר סיכונים ומפגעים, תחקיר תאונות עבודה, אחריות משפטית לבטיחות בעבודה.

מועדים:

9.11.2017

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות:

290 ש"ח + מע"מ

נושא :

קורס נאמני בטיחות

תוכן:

הקורס מאושר על ידי מפקחת עבודה ראשית מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה, הקורס מיועד להכשיר נאמני בטיחות , חברי ועדת בטיחות, מנהלים ועובדים בכירים, הקורס ברמה גבוהה ומותאם לנוהל החדש של משרד העבודה, מסיימי הקורס יקבלו תעודת מאמן בטיחות מוכרת על ידי משרד העבודה. בין נושאי הקורס: פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים, עקרונות תוכנית ניהול הבטיחות, ניהול סיכונים, סיכוני אש, ציוד מגן אישי, עקרונות הגנת מכונות, כלים טעוני בדיקה, סיכוני חשמל, חומרים מסוכנים ועוד

מועדים:

2.11.2017, 9.11.2017, 16.11.2017

מיקום:

סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות:

850 ש"ח + מע"מ

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.