תכנית הדרכות עדכנית:

יום רענון לנאמני בטיחות ולחברי ועדת בטיחות מטרתו לרענן את הידע ולעדכן על חידושים את חברי ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות. בין נושאי יום העיון: רענון יסודות ומושגים בבטיחות, תפקידים וסמכויות של ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות, מערך הבטיחות בארגון, תקנות תוכנית ניהול הבטיחות החדשות, זיהוי, הערכה וניהול סיכונים ומפגעים, סקר סיכונים ומפגעים, תחקיר תאונות עבודה, אחריות משפטית לבטיחות בעבודה.

זמנים: 16/7/2020

מיקום: סמינר אפעל, רמת אפעל

עלות: 340 ש"ח +מע"מ

יום העיון מאושר על ידי מפע"ר לממוני בטיחות להארכת אישור כשירות. מיועד לממוני בטיחות, מנהלים, מנהלי רכש ולעוסקים בהזמנת וקליטת קבלני חוץ. בין נושאי יום העיון: חלוקת האחריות הפלילית והאזרחית בעבודה עם קבלני חוץ, הסדרת העבודה עם קבלני חוץ, נוהלי עבודה פנים מפעליים לעבודה עם קבלני חוץ, סעיפים חשובים בהיבטי בטיחות בעבודה בחוזה עם קבלני חוץ, חלוקת האחריות המשפטית בין הקבלן לארגון, פסיקה וחקיקה רלוונטיות, עבודה בגובה ועבודות בניה. 

זמנים : 

מקום: סמינר אפעל רמת אפעל

עלות: 

הקורס מאושר על ידי מפקחת עבודה ראשית מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה, הקורס מיועד להכשיר נאמני בטיחות , חברי ועדת בטיחות, מנהלים ועובדים בכירים, הקורס ברמה גבוהה ומותאם לנוהל החדש של משרד העבודה, מסיימי הקורס יקבלו תעודת מאמן בטיחות מוכרת על ידי משרד העבודה. בין נושאי הקורס: פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מסירת מידע והדרכת עובדים, עקרונות תוכנית ניהול הבטיחות, ניהול סיכונים, סיכוני אש, ציוד מגן אישי, עקרונות הגנת מכונות, כלים טעוני בדיקה, סיכוני חשמל, חומרים מסוכנים ועוד

זמנים: 9.7.2020, 16.7.2020, 23.7.2020

מקום: סמינר אפעל , רמת אפעל

עלות: 850 ש"ח + מע"מ

יום העיון מיועד למנהלים . מטרות יום העיון שיפור הבטיחות בארגון והגברת מודעות המנהלים לאחריותם המשפטית לבטיחות בעבודה. בין נושאי יום העיון: אחריות מנהלים בחקיקה ובפסיקה, חלוקת האחריות המשפטית בין נושאי משרה בארגון, סוגי תביעות, אחריות משפטית בעבודה עם קבלני חוץ, בעבודה בגובה ובעבודות בניה, משמעות משפטית של תקנות תוכנית ניהול הבטיחות , דיון ושאלות, סקירת פסיקה וחקיקה.

זמנים: יום שישי 31.1.2020

מיקום: סמינר אפעל , רמת אפעל

עלות: 350 ש"ח + מע"מ

קורס הסמכת מפעילי עגורן גשר עילי . מאושר על ידי משרד העבודה. העומדים בתנאי הקורס יקבלו תעודת עגורנאי מוסמך לעגורן גשר עילי. בין נושאי הקורס: חוקים ותקנות, מושגי יסוד, חוזק חומרים, אביזרי הרמה, הכרת העגורן, היבטי בטיחות בעבודה עם עגורן.

זמנים: 25.6.2020, 30.6.2020.

מיקום : רמת אפעל, סימנר אפעל.

עלות: 720 ש"ח + מע"מ.

 

 

בטיחות סבירוני, בדיקות ייעוץ והדרכה 09-7427404

מי אנחנו בטיחות סבירוני?

חברת בטיחות סבירוני פועלת בתחום הבטיחות בכלל ובתחום הדרכת הבטיחות בפרט משנת 1989.

החברה הינה לבדיקות ייעוץ והדרכה מוכר על ידי מפקח עבודה ראשי, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד העבודה.

בטיחות סבירוני מקיימת ימי עיון, קורסי נאמני בטיחות וקורסיי הסמכת עגורנאים ואתתים , הדרכות וקורסים שונים בנושאי בטיחות וגהות בעבודה, בכל רחבי הארץ, עבור ארגונים, מפעלים, ופרטיים .

בטיחות סבירוני הינה רשות הכשרה ורשות הסמכה מאושרת ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

מר זאב סבירוני, המנכ"ל והבעלים של בטיחות סבירוני, מהנדס, בוגר הטכניון ובודק מוסמך למתקני הרמה, אביזרי הרמה, וקולטי אויר. למהנדס זאב סבירוני ניסיון עשיר כמרצה בהדרכת בטיחות במוסדות, מפעלים, מכללות ובתי ספר.

בטיחות סבירוני מעסיקה מרצים מהשורה הראשונה בתחום הבטיחות ומקפידה על הדרכות אייכותיות , מקצועיות וברמה גבוהה.

תחומי עיסוק

 • בדיקות בטיחות של מכונות הרמה, אביזרי הרמה וקולטי אויר.
 • חוות דעת וייעוץ בנושאי בטיחות וגיהות
 • הדרכות, קורסים וימי עיון בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה
  • הרצאות וסדנאות בנושא אחריות משפטית- לדרג הניהולי ולעוסקים בבטיחות
  • קורס נאמני בטיחות (בסיסי)
  • קורס הסמכת עגורנאים ואתתים
  • קורס להסמכת עגורנאי גשר עילי ועגורן שער
  • קורס להסמכת עגורנאים להעמסה עצמית
  • קורס להסמכת אתתים מוסמכים
  • ימי רענון שנתיים לעגורנאים ואתתים
  • הדרכות של מפעילי מכונות הרמה אחרות

קורסים והדרכות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999 מחייבות את המחזיק במקום העבודה למסור לעובד מידע עדכני על הסיכונים במקום העבודה, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום. 
התקנות מחייבות את המחזיק במקום העבודה להדריך את העובד לפני תחילת עבודתו ולחזור ולבצע הדרכה לפחות אחת לשנה על ידי בעל מקצוע מתאים.
בטיחות סבירוני הינה מוסד להדרכה והסמכה מוכר על ידי מפקח עבודה ראשי, המעבירה הדרכות, קורסים וימי עיון במגוון נושאים על ידי מרצים מומחים, בתחומי שונים, בכל רחבי הארץ.
ההדרכות מותאמות לקהל היעד ומלוות בחומר עזר, שקפים, מצגות ועזרי הוראה.

ימי עיון

 •  בטיחות בעבודה וביטוח לאומי
 • היבטים משפטיים בבטיחות בעבודה ובעבודתו של ממונה הבטיחות
 • חקירת תאונות עבודה – היבט משפטי ובטיחותי
 • גישור כדרך לפתרון סכסוכים בתחום הבטיחות בעבודה וככלי עבודה של ממונה הבטיחות
 • בטיחות בשימוש והפעלה של מתקני ואביזרי הרמה
 • בטיחות במעליות
 • בדיקות בודק מוסמך וממונה הבטיחות
 • היבטים משפטיים בבטיחות בעבודה עם קבלני חוץ
 • אחריות מקצועית – ממונה בטיחות בעבודה
 • אחריות משפטית של הדרג הניהולי לבטיחות בעבודה
 • מיגון מכונות
 • תאונות עבודה – ההיבט המשפטי
מלא את הפרטים ונחזור אליך בזריזות